Projekt: “Cooperative Europe Looking for Learning”

Kraje partnerskie: Hiszpania, Słowenia, Polska
Koordynator główny projektu: Victor Zahinos (Hiszpania)
Czas trwania projektu: 2 lata

logo-erasmus logo-cell erasmus-logo

Innowacyjny projekt “Cooperative Europe Looking for Learning” powstał z myślą o wypracowaniu wspólnych metod uczenia się z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych służących do zamiany roli ucznia w menagera wiedzy. Jego celem jest zmodyfikowanie świadomości szkolnej i wytworzenie poczucia przynależności do globalnego podmiotu celem walki przeciwko niekorzystnym sytuacjom, które pojawiają się w klasie, ale równocześnie przyczyniania się do zmiany rzeczywistości społecznej w Europie. Podstawą tego projektu jest wykorzystanie metod służących współpracy w nauczaniu przedmiotów szkolnych, nabywanie wiedzy o nowoczesnych narzędziach oraz realizacja 17 zadań projektowych przez wszystkie kraje partnerskie. Promowanie szkolnych sukcesów, zachęcanie do nauki, walka z opuszczaniem zajęć szkolnych, jak również dążenie do integracji pomiędzy wszystkimi uczniami to podstawowe zadania naszego przedsięwzięcia. Ich realizacja jest możliwa dzięki kooperatywnemu nauczaniu w grupach uczniów o zróżnicowanych zdolnościach, różnych osobowościach, jak również charakterystykach pracy z innymi w celu realizacji wspólnie wyznaczonych celów.

Lista polskich instytucji pełniących rolę partnerów w projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne w roku 2017 (pdf)