A12 GROUP INVESTIGATION CELL

Na przełomie pierwszych miesięcy 2019 r. powstawało zadanie A12 GROUP INVESTIGATION, które polegało na zebraniu stosownych informacji na temat partnerskich szkół, miast oraz krajów. Uczniowie wykorzystywali do komunikacji portal społecznościowy Facebook, na którym powstała grupa o nazwie „A12.- Group investigation CELL”. Była to przestrzeń służąca do wymiany informacji, udzielania odpowiedzi na wzajemnie zadawane pytania. Po kilku miesiącach na podstawie zebranych informacji powstał blog o nazwie „Investigation group”, który można zobaczyć pod adresem: cell930554170.wordpress.com

Zadanie koordynował pan Paweł Stelmach.

 

questions from Poland to Spain (pdf)
Spanish answers to the Polish questions (pdf)

 

questions from Slovenia to Poland (pdf)
Polish answers to the Slovenian questions (pdf)

 

questions from Spain to Slovenia (pdf)
Slovenian answers to the Spanish questions (pdf)