A14 COOPERATIVE WORK IN THE CLASSROOMS

Projekt CELL opiera się na metodologii współpracy, którą widać na przykładowych filmach, powstałych jako efekt pracy nad zadaniem A14. COOPERATIVE WORK IN THE CLASSROOMS. Nauczyciele reprezentujący każdy kraj dokonali wyboru metody pracy, którą następnie zastosowali na swoich lekcjach. Rezultat pracy jest zdumiewający!

OPCJA 1: THE JIGSAW (z ang. układanka)

Jest to jedna z metod nauczania we współpracy. Ma charakter uniwersalny i może być stosowana na różnych przedmiotach. Jej zadaniem jest aktywne włączenie uczniów w proces uczenia się. Metodę JIGSAW wykorzystuje się wtedy, gdy uczniowie mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy. Wszyscy rozwijają się – zgodnie z zasadą, że najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych. Są różne nazwy tej metody (,,klasa-układanka” , ,,puzzle” ), ale sedno jest to samo: każdy uczestnik grupy powinien zostać ekspertem, który w istotny sposób przyczynia się do osiągnięć całego zespołu.

OPCJA 2: Think-Pair-Share

Metoda pracy, która pomaga rozwinąć kilka kluczowych kompetencji do pracy w grupie:
1. Pierwsza kompetencja polega na indywidualnej refleksji nad problemem – zanim zacznę rozwiązywać problem z innymi sam powinienem się nad nim zastanowić.
2. Druga kompetencja polega na formułowaniu własnych przemyśleń w słowa, które wypowiadam do osoby w parze.
3. Trzecia kompetencja polega na umiejętności słuchania tego, o czym mówi druga osoba, która też ma pewne refleksje na dany temat.
4. Czwarta kompetencja to umiejętność współpracy kilku osób, które dzielą się swoimi przemyśleniami i na ich podstawi próbują wypracować wspólną strategię rozwiązania problemu.
5. Piąta kompetencja polega na umiejętności wypowiadania się na forum, gdy prezentuje się wyniki pracy zespołu (tutaj warto zadbać oto, aby za każdym razem inna osoba prezentowała wyniki pracy grupy).

Was the decision to star Warsaw Uprising good?

Przedmiot: Historia
Nauczyciel: Paweł Stelmach
Metoda: Think pair share

What were the results of WW2 for Poland?

Przedmiot: Historia
Nauczyciel: Paweł Stelmach
Metoda: Numbered heads toget

Water problems in Africa.

Przedmiot: Geografia
Nauczyciel: Sylwia Łachmańska
Metoda: Think pair share

Magnetic poles. How can we check magnetic properties?

Przedmiot: Fizyka
Nauczyciel: Emilia Kicun
Metoda: Think pair share

OPCJA 3: ROUNDTABLE

Metoda „okrągłego stołu” jest kolejną propozycją współpracy i interaktywnym działaniem, który przyczynia się do ćwiczenia słownictwa, gramatyki i komunikacji.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3 osobowe lub większe. Każdy osoba na zmianę zapisuje jeden nowy pomysł na jednej kartce papieru. Uczniowie przekazują sobie papier i ołówek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy uczeń z kolei pisze odpowiedź, uzupełnia poprzedni pomysł, dodaje nowe aspekty… Proces trwa do momentu, gdy grupa nie będzie miała więcej pomysłów. Kiedy skończy się czas na wykonanie zadania grupa z największą liczbą niezależnych pomysłów zaprezentuje je przed klasą.