A16 CHAIN EXPERIMENT

W ramach zadania A13 CHAIN EXPERIMENT szkoły partnerskie przygotowywały eksperymenty chemiczne lub fizyczne, które musiały być połączone na podstawie praw chemicznych lub fizycznych. Użyte materiały były naturalne, proste i niedrogie. Każde doświadczenie było filmowane, a następnie udostępniane na grupie projektowej Facebook. Należało oglądać eksperymenty przeprowadzone w każdym z centrów, później wykonywać takie same doświadczenia w pozostałych szkołach, wzbogacając je o kolejne elementy i tworząc „łańcuszek wzajemnych oddziaływań”. Aktywność miała na celu stworzenie wspólnych eksperymentów fizyczno – chemicznych. Wszystkie działania zostały udokumentowane wizualnie (zdjęcia i filmy). Koordynatorem zadania w naszej szkole była pani Anna Ryciak.

Filmy:

Podczas mobilności w Hiszpanii zobaczyliśmy wszystkie doświadczenia chemiczne, które były wykonywane w każdej ze szkół partnerskich na żywo, tym razem połączone w jedną spójną całość. Eksperyment był transmitowany na żywo przez Facebook Live. Wzięło w nim udział 150 uczniów.

Po powrocie z krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Oliwenzie doświadczenie zostało w całości odtworzone w naszej szkole.

Filmy: