A17 PHOTO DATE

Podsumowaniem dwuletniej pracy uczniów jest relacja fotograficzna, która dotyczy wszystkich ważnym momentów z życia naszych wspólnych działań nad realizacją projektu CELL – Cooperative Europe Looking for Learning.