A2 MOVIE ABOUT SCHOOL

Każda szkoła partnerska nagrywa film, trwający około 10 minut, przedstawiający uczniów i / lub nauczycieli, obiekty szkolne, funkcjonowanie szkoły, zajęcia jakie się w niej odbywają, najważniejsze momenty edukacyjne roku szkolnego w każdym kraju i wszelkie inne treści, które każda szkoła mogłaby uznać za odpowiednie. Ten film zostanie opracowany w języku urzędowym projektu: angielskim
Produktem współpracy będzie połączenie trzech oddzielnych filmów w jeden. Nasz kraj koordynuje wykonanie tego zadania.

 

Each school will record a video presentation, with about 10 minutes in length, where students and / or teachers will appear showing the facilities, introducing the staff of the faculty, explaining the educational lines and the activities that take place in it, giving to know the most important educational moments of the school year in each country and any other content that each school could consider relevant so that the other partner schools can make a correct view of each teaching reality. This video will be elaborated in the vehicular language of the project: English

Result: a video will be assembled with the videos from all partner countries.