A7 CHOREOGRAPHY

Każda szkoła partnerska utworzyła swój własny układ choreograficzny o długości dwóch minut, następnie powstałe aranżacje zostały oficjalnie przedstawione krajom partnerskim. Hiszpański koordynator wybrał elementy trzech różnych układów choreograficznych tworząc jeden międzynarodowy układ. Został on wspaniale odegrany podczas mobilności w Słowenii w maju 2018 r., łączna jego długość zajmuje 8 minut.

We will perform a choreography, with music and exercises, dances, etc. Each country will rehearse a part of the choreography. During one of the mobilities we will perform a general rehearsal and perform the choreography all the countries together.
Result: The performance will be carried out in public (families and students from the host school) and will be filmed in video and distributed by the diffusion platforms of the project.