A9 NEWSPAPER

Zadanie A9 polega na regularnym publikowaniu artykułów przez reprezentantów wszystkich krajów partnerskich. Tematyka postów dotyczy wydarzeń z życia szkoły, miasta i kraju.

Wszystkie relacje, które powstają przez dwa lata w ramach realizacji zadania można odnaleźć na stronie internetowej o adresie: www.cellmagazine.si

cell-a9

Autorzy artykułów w roku szkolnym 2017/2018:
Zuzanna Włodarska 7d, Karolina Sitnik 2b, Justyna Sitnik 2b, Agata Waś 2b, Amelia Rosiak 3d, Róża Stolarska 7f

Autorzy artykułów w roku szkolnym 2018/2019:
Szymon Dziedzic 7c , Marta Długosz 7b, Zuzanna Rulińska 7b, Zofia Szymczak 7a, Gabriela Mańczyk 7c

Szczególne podziękowania za trud włożony w wykonanie zadania, obowiązkowość i rzetelność dla ucznia Szymona Dziedzica.

In this era where technology is the mother of the media, among all the countries that are part of this project, a digital newspaper will be made to collect both local news (national and relevant for each center) and international news that affect to the partners (photos of mobilities, possible activities that are done from a distance …).

Each partner will upload monthly (one week each month) at least one new from its national country, another local new and finally one new from the school, in order to collect news, scholar moments with photos and articles from the beginning of the project to its completion.. The newspaper will also collect all the news regarding CELL. We will use one of the existing programs for cooperative working that will be decided later (Lucid press, Joomag, Creatavist, Calameo, Issuu, Titanpad, Co-ment, Glossy, Smore, Living Junction…)

Result: creation and maintenance of a CELL digital newspaper.